Khác biệt giữa các bản “Sao Thiên Vương”

n
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết bài chất lượng tốt|Link GA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
[[Thể loại:Hành tinh khí khổng lồ|T]]
[[Thể loại:Thiên thể phát hiện năm 1781]]
[[Thể loại:Bài viết thiên văn chọn lọc|T]]