Khác biệt giữa các bản “Thập niên 10”

không có tóm lược sửa đổi
(V&AD)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
=== Thuộc địa hóa ===
 
v&AD=== Các sự kiện chính trị nổi bật ===
 
== Thiên tai ==