Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tỉ lệ xích”

Không có tóm lược sửa đổi
<u>'''Ví dụ'''</u>: Nếu khoảng cách a trên bản đồ là 1 cm, khoảng cách b trên thực tế là 1km thì tỉ lệ xích T của bản đồ là 1/100000 vì 1km = 100000cm.
 
Bản đồ có tỉ lệ lớn thì càng chi tiết và tương ứng với số T nhỏ. Bản đồ tỉ lệ nhỏ kém chi tiết hơn và có số T lớn.đồ điên.
 
'''''Ta thường thấy tỉ lệ xích của bản đồ ở phần ghi chú của các bản đồ''.'''
Người dùng vô danh