Khác biệt giữa các bản “Stegodon”

không có tóm lược sửa đổi
| name = Stegodon
| status = EW
| fossil_range = {{fossil_range|11.6|0.0041}}[[Thế Pliocen|Pliocene]] - [[Thế Pleistocen|Pleistocene]]
| image = ElephasGanesa.jpg
| image_width = 250px
821

lần sửa đổi