Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Grogan Stump]]
* [[Millicent Bagnold]]
* [[Bộ Pháp thuật#Hesphaestus Gore|Hesphaestus Gore]] ([[1752]]-[[1770]])
* [[Bộ Pháp thuật#Cornelius Fudge|Cornelius Oswald Fudge]] ([[1990]]-[[1996]])
* [[Bộ Pháp thuật#Rufus Scrimgeour|Rufus Scrimgeour]] (1996-[[1997]])
Người dùng vô danh