Khác biệt giữa các bản “Lữ Mộng Lan”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor Tool, replaced: , → ,, . → ., :Sinh: → :Sinh)
'''Lữ Lan''' (1927), nguyên là một tướng lĩnh của [[Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà]], mang Quân Hàm [[Trung tướng]] (''Tên đầy đủ của ông là '''Lữ Mộng Lan''' nhưng vào năm 1962, khi còn ở cấp Đại tá. Ông đã trình toà cải danh thành '''Lữ Lan''', nên sau này ông được quen gọi danh tính chỉ bằng 2 chữ như đã chú giải''). Xuất thân từ trường Võ bị Quốc gia. Chuyên ngành của ông là Bộ Binh, ông đã kinhtrải qua theo thứ tự từ các cấp: Đại đội trưởng,...đến Tiểu đoàn trưởng, rồi Trung đoàn, Sư đoàn. Ông đã từng Tư lệnh các Sư đoàn Bộbộ Binhbinh thiện chiến, Chỉ huy trưởng các đơn vị yểm trợ thuộc Bộ Tổng Thamtham Mưumưu, CHT các Trung tâm đào tạo và Tư lệnh Quân đoàn & Quân khu Chiến thuật.
==Tiểu sử & Gia Đình==
Ông sinh ngày 28/9/1927 tại làng Minh Hương, quận [[Triệu Phong]], Tỉnh [[Quảng Trị]].
 
*Song thân: Cụ Lữ Mộng Liên và Cụ Lê Thị Minh nguyệ.
Lữ Lan sinh ngày [[28-9-1927]] tại Minh Hương, [[Triệu Phong]], [[Quảng Trị]]. Cha: Cụ '''Lữ Mộng Liên''', Thân Mẫu: Cụ '''Lê Thị Minh nguyệt'''. Em trai ông là Đại tá '''Lữ Mộng Chi''', (''sinh 1929. Tốt nghiệp Khoá 2 Lê Lợi Trường Võ Bị Địa Phương Trung Việt (Huế). Chức vụ cuối cùng: Giám Đốc Nha Nhân Dụng, Bộ Lao động'').
*Em trai: [[Lữ Mộng Chi]] ''(sinh 1929, khoá 2 Lê Lợi Trường Võ Bị Địa Phương Trung Việt (Huế). sau cùng là Đại tá Giám đốc Nha Nhân dụng, Bộ Lao động)''.
===Học vấn===
*Phu nhân: Bà Tôn Nữ Minh Đức ''Ông bà có 6 người con)''.
Năm 1944 *Là học sinh Trường Lycée [[Khải Định]], Huế. TốtNăm 1944, tốt nghiệp bằng DEPSI (''(Thành Chung)'').
==Binh nghiệp==
Năm 1950: Nhập ngũ vào '''Quân đội Quốc gia''', mang số quân: 47/202.901, trúng tuyển vào học khoá 3 [[Trần Hưng Đạo]] Trường [[Võ Bị Liên Quân Đà Lạt]] ''(khai giảng:1/10/1950, mãn khoá: 1/7/1951)''. Tốt nghiệp với cấp bậc [[Thiếu uý]].
 
Năm 19501951: Nhập ngũ vào '''Quân đội Quốc gia''', mang số quân: 47/202.901, trúng tuyển vào học khoá 3 [[Trần Hưng Đạo]] Trường [[Võ Bị Liên Quân Đà Lạt]] (''Khai giảng ngày 1-10-1950, mãn khoá 1-7-1951''). Tốt nghiệp với cấp bậc [[ThiếuRa uý]]trường, thuyênđược chuyển về Đại đội 20, rồi Đại đội 18 thuộc Trung đoàn [[Võ Tánh]] với chức vụ Đại đội trưởng.
 
Năm 1952: Cuối năm 1952, thuyên chuyển về Tiểu đoàn 254 Dã Chiến VNViệt Nam với chức vụ Tiểu đoàn trưởng. Năm 1953 Thăng [[Trung uý]] dự lớp Tham Mưu khóa 1 tại Centre d'Etudes Militaire [[Hà Nội]], mãn khoá học về làm Trưởng Phòng 3 Liên Đoàn Lưu Động 21 thuộc Đệ Nhị Quân khu. Kế tiếp làm Trưởng Phòng 3 SĐ 21 Dã Chiến (''SĐ 21 được cải danh từ LĐ 21''). Tháng 8 thăng cấp [[Đại uý]].
 
Năm 1953: thăngThăng cấp [[ThiếuTrung ]] làmdự lớp Tham Mưu Trưởngkhóa 1 16tại KhinhCentre Chiếnd'Etudes Militaire [[Hà Nội]].
 
Năm 1954: Giữa tháng 3, tốt nghiệp lớp Tham mưu, trở về Đệ nhị Quân khu được bổ dụng chức vụ Trưởng ban 3 Liên đoàn lưu động số 21. Kê tiếp được nâng cao chức vụ thành Trưởng phòng 3 Sư đoàn 21 Dã chiến ''(nâng và cải danh từ liên đoàn 21)''. Tháng 8 cùng năm, ông được thăng lên cấp [[Đại uý]].
Sau khi sát nhập qua '''QĐ VNCH''' được một năm, đầu năm 1956 Tư lệnh SĐ 16 Khinh Chiến. Tháng 4 thuyên chuyển đi làm Tham mưu trưởng SĐ 2 Dã Chiến.
===Quân đội Việt Nam Cộng hoà===
 
Năm 1955: Giữa tháng 6, thăng cấp [[Thiếu tá]]. Đến tháng 10, được cử giữ chức Tham mưu trưởng Sư đoàn 16 Khinh chiến.
Cuối tháng 1 năm 1957 thăng [[Trung tá]], du học lớp Chỉ Huy & Tham Mưu tại Hoa Kỳ, mãn khoá cuối năm. Năm 1958 giữ chức Phụ Tá Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu. Sau đó giữ chức Tham Mưu Phó Hành quân & Huấn luyện kiêm Trưởng Phòng 3 Bộ Tổng Tham Mưu.
 
Năm 1956: Hạ tuần tháng 1, bàn giao chức Tham mưu trưởng để nhận chức Tư lệnh phó Sư đoàn 16. Tháng 4, thuyên chuyển đến Sư đòn 2 Dã chiến đảm nhiệm chức Tham mưu trưởng Sư đoàn.
Năm 1961 thăng [[Đại tá]]. Qua năm 1962 đi làm Tư lệnh SĐ 25 BB kiêm TL Biệt Khu Quảng Ngãi thay thế Đại tá [[Nguyễn Văn Chuân]]. Sang năm 1964 chuyển đến Bộ Tư lệnh QĐ II & Vùng 2 Chiến Thuật giữ chức Phụ Tá Hành quân QĐ II kiêm Tham Mưu Trưởng BTL QĐ II. Tháng 10 đi làm Tư lệnh SĐ 23 BB thay thế Chuẩn tướng [[Hoàng Xuân Lãm]], cùng tháng ông được vinh thăng [[Chuẩn tướng]].
 
Năm 1957: Cuối tháng 1, thăng cấp [[Trung tá]]. Tháng 8 cùng năm, du học lớp Chỉ Huy & Tham Mưu tại Hoa Kỳ, mãn khoá cuối năm.
Năm 1965 Giữ chức Chánh Thẩm Dự Khuyết Toà Án Quân sự tại Mặt trận Vùng 2 thay thế Đại tá [[Bùi Văn Mạnh]]. Tháng 11 thăng cấp [[Thiếu Tướng]] giữ chức vụ CHT Trường Đại học Quân sự kiêm Đại Diện Bộ TTM về Quân Huấn giám sát Trường Võ Bị Đà Lạt. Cùng năm chuyển về BTTM làm Tổng cục Trưởng Tổng cục Quân Huấn. Sau đó kiêm nhiệm CHT Trường Cao đẳng Quốc Phòng của BTTM.
 
CuốiNăm tháng1958: 1Đầu năm, 1957tại thăngHoa [[TrungKỳ tá]],tiếp dutục theo học lớp ChỉAir HuyTactical & Tham MưuSupport tại HoaSan KỳDiego, mãnCalifornia khoátrong cuốivòng năm2 tuần. NămVề 1958nước, giữ chức Phụ Tá Tham Mưu Trưởng Bộ Tổng Tham Mưu. Sau đó giữ chức Tham Mưu Phó Hành quân & Huấn luyện kiêm Trưởng Phòngphòng 3 Bộ Tổng Thamtham Mưumưu.
Năm 1968 Tư lệnh QĐ II & Vùng 2 Chiến thuật (''Từ 1-3-1968 đến 1-8-1970''). Năm 1969 Vinh thăng [[Trung tướng]]. Năm 1970 được bổ nhiệm chức vụ Tổng Thanh Tra QL VNCH.
 
Năm 1961: Hạ tuần tháng 2, ông được thăng cấp [[Đại tá]].
Năm 1974 tái nhiệm CHT Trường Cao đẳng Quốc Phòng.
 
Năm 1962: Đầu tháng 12, được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 25 bộ binh kiêm Tư lệnh Biệt Khu Quảng Ngãi thay thế Đại tá [[Nguyễn Văn Chuân]] ''(sau là Thiếu tướng)''.
 
Năm 19611964: thăngTrung [[Đạituần tá]].tháng Qua năm 1962 đi làm Tư lệnh SĐ 25 BB kiêm TL Biệt Khu Quảng Ngãi thay thế Đại tá [[Nguyễn Văn Chuân]]. Sang năm 19646, chuyển đến Bộ Tư lệnh Quân đoàn II & Vùng 2 Chiến Thuậtthuật giữ đểgiữ chức Phụ Tá Hành quân Tư lệnh Quân đoàn II kiêm Tham Mưu Trưởng BTLBộ tư lệnh Quân đoàn II. Tháng 10 cùng năm, đi làmnhận chức Tư lệnh Sư đoàn 23 BBbộ binh thay thế Chuẩn tướng [[Hoàng Xuân Lãm]],. cùngSau thángkhi nhận chức, ông được vinh thăng [[Chuẩn tướng]].
 
Năm 1965: Tháng 4, được đề cử chức Chánh Thẩm Dự khuyết Toà án Quân sự tại Mặt trận Vùng 2 thay thế Đại tá [[Bùi Văn Mạnh]]. Tháng 6, nhận chức Tư lệnh sư đoàn 10 bộ binh ''(tiền thân của Sư đoàn 18 bộ binh sau này)'' và khu 33 chiến thuật. Tháng 11 cùng năm, vinh thăng cấp [[Thiếu tướng]].
 
Năm 1966: Hạ tuần tháng 9, ông được bổ nhiệm chức Chỉ huy trưởng Trường Đại học Quân sự tại Đà Lạt ''(tiền thân của Trường Chỉ huy & Tham mưu sau này)'' kiêm Đại diện Bộ Tổng tham mưu và Tổng cục Quân huấn, giám sát Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt. Đầu tháng 12 cùng năm, chuyển về Bộ Tổng tham mưu giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục Quân huấn.
 
Năm 1967: Đầu tháng 10, ông kiêm nhiệm thêm chức vụ Chỉ huy trưởng Trường Cao đẳng Quốc phòng của Bộ Tổng tham mưu.
 
Năm 1968: Đầu tháng 3, ông được bổ nhiệm chức vụ Tư lệnh Quân đoàn II thay thế Trung tướng [[Nguyễn Phúc Vĩnh Lộc]].
 
Năm 1969: Vinh thăng cấp [[Trung tướng]].
 
Năm 1970: Cuối tháng 8, bàn giao chức Tư lênh Quân đoàn II lại cho Thiếu tướng [[Ngô Du]], về Trung ương tái nhiệm chức Chỉ huy trưởng trường Cao đẳng Quốc phòng và ở chức vụ này cho đến tháng 4/1975.
 
==1975==
 
SauNgày ngày 30-29/4-1975, cùng gia đình di tản sang Mỹ, sau đó định cư tại Virginia.
 
==Tham khảo==
{{tham khảo}}
*''Bổ sung theo:
 
*'''Nguồn:''' "Lược Sử Quân Lực Việt Nam Cộng Hoà" - Trần Ngọc Thống & Hồ Đắc Huân 2011.
 
[[Thể loại:Trung tướng Việt Nam Cộng hòa]]
Người dùng vô danh