Khác biệt giữa các bản “Ủy ban Quốc tế về Danh mục Động vật học”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
n
ICZN cung cấp và điều chỉnh một hệ thống thống nhất của danh mục động vật, đảm bảo rằng tất cả các động vật có tên khoa học độc đáo và được chấp nhận.<ref name="About"/>
 
Việc duy trì các tiêu chuẩn quốc tế trong danh mục động vật là vai trò duy nhất của Ủy ban. ICZN không phải là vai trò của Ủy ban để tham gia vào các vấn đề phân loại, trừ trường hợp có những tác động mang tính thuật ngữ.
 
Nhiệm vụ của ICZN là tạo ra, xuất bản và định kỳ sửa đổi ''Bộ Mã Quốc tế về Danh mục động vật học''. Ủy(International banCode cũngof xemZoological xét và quy định về các trường hợp cụ thể của sự không chắc chắn về danh mụcNomenclature).<ref>[http://iczn.org/code NhữngICZN phánInternational quyết được công bố như Quan điểm trong ''BulletinCode of Zoological Nomenclature''.] Retrieved 11/05/2015.<ref name="About"/ref>
Ủy ban cũng xem xét và quy định về các trường hợp cụ thể của sự không chắc chắn về danh mục. Những phán quyết được công bố như Quan điểm trong ''Bulletin of Zoological Nomenclature''. <ref name="About"/>
 
== Xuất bản ==