Khác biệt giữa các bản “Trường Đại học Mỏ – Địa chất”

không có tóm lược sửa đổi
Ngoài ra, trường còn đào tạo ngành mỏ ở cơ sở [[Quảng Ninh]] và ngành dầu khí ở cơ sở [[Vũng Tàu]].
 
==Lịch sử==
 
{{cần biên tập}}
{{wikify}}
Năm 1954, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược giành độc lập cho đất nước đã kết thúc thắng lợi. Ngay sau khi miền Bắc hoàn toàn giải phóng, Đảng và Chính phủ rất quan tâm phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. Ngày 6 tháng 3 năm 1956 theo quyết định của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt Nam (nay là Đảng cộng sản Việt Nam) và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đã quyết định thành lập Trường Đại học Bách khoa Hà Nội với 4 khoa: Cơ khí, Mỏ - Luyện kim, Xây dựng và Hoá. Đến năm học 1962 - 1963 Trường mở rộng thành 6 khoa: Cơ khí Luyện kim, Điện, Mỏ - Địa chất, Hoá, Xây dựng và Khoa Tại chức.
 
2.097

lần sửa đổi