Khác biệt giữa các bản “Đệ Tứ Quốc tế tại Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
Năm 1932, ba nhóm hợp nhất trong tổ chức Tạ Thu Thâu, nhưng đến năm 1933 tách thành nhóm Tranh đấu và nhóm Tháng Mười. Nhóm Tranh đấu hợp tác với Đảng CS Đông Dương. Ở Hà Nội, một nhóm gọi là nhóm "Tháng Mười" (phân biệt với nhóm Tranh đấu), còn gọi là Liên đoàn Cộng sản quốc tế hay Nhóm Leninist Bolșevic do [[Hồ Hữu Tường]] lãnh đạo, có các cơ sở Hà Nội, Hải Phòng, Vinh, ra báo Tháng Mười, từ 1931 đến 1936.
 
Năm [[1938]], những đảng viên [[Đảng Cộng sản Việt Nam]] (Đệ Tam) rút khỏi nhóm La Lutte. Những người Cộng sản Đệ Tứ tiếp tục xuất bản tờ ''La Lutte'' và thêm mục [[tiếng Việt]]. Sau khi việc hợp tác giữa Đệ Tứ và Đệ Tam sụp đổ hai bên công kích lẫn nhau. Đệ Tứ chỉ trích những quan điểm của Đệ Tam như: "thực hiện chủ nghĩa xã hội trong một nước", "chế độ độc đảng", " chính sách manh động trong cuộc nổi dậy [[Xô viết Nghệ Tĩnh]]", "sùng bái Stalin". Đệ Tam nói rằng Trotskyist không còn là một khuynh hướng chính trị mà trở thành "''một đàn chó săn cho phát xít Nhật và phát xít quốc tế''". Năm 1937, Stalin tuyên bố phải loại trừ những phần tử Trotskyist. Tháng 3 năm 1938, trên tờ Tin tức của Mặt trận Dân chủ Đông Dương (Mặt trận gồm ba đảng SFIO -Xã hội Quốc tế Lao động; Đảng ''Tin tức'' (cộng sản, Đệ tam quốc tế); và đảng ''Ngày nay'' (cấp tiến xã hội)) kêu gọi:"''củng cố hành động chiến đấu để đánh đổ quân phát sít và tay sai của nó là quân tờ rốt kít phá hoại''" và báo trào phúng Vịt đực bình luận "Mặt trận dân chủ chống Mặt trận cối xay" vì họ thời điểm đó không tìm thấy kẻ thù. Những lãnh đạo Đệ Tam cũng cho những người Trotskyist đã chỉ điểm cho Pháp bắt người của họ. Nguyễn Văn Tạo tách ra lập tổ chức riêng năm 1939, sau khi Đệ tứ giành được thắng lợi trong bầu cử ở Nam Kỳ, còn Đệ Tam thì không. Nhóm Đệ tứ giành được 3 ghế trong cuộc bầu cử ngày 30 tháng 4, và ngày 18 tháng 5 đã gửi thư cho Trotsky, thông báo chiến thắng lớn trước liên minh tất cả các nhóm tư sản và Stalinist (Mặt trận Dân chủ Đông Dương). Sau bầu cử, Xứ ủy Nam Kỳ của Đảng cộng sản đã phê phán Nguyễn Văn Tạo liên kết với [[Đảng Lập hiến Đông Dương|Đảng Lập hiến]], vì thế thất bại.
 
Năm 1939 hai nhóm Tranh đấu và Tháng Mười hợp nhất danh nghĩa trong Đảng Đệ tứ quốc tế. Năm [[1939]], tờ ''La Lutte'' bị cấm hoạt động. Tạ Thu Thâu bị xử năm năm tù, muời năm quản thúc. Tháng 10 năm [[1940]], Tạ Thu Thâu bị đày ra [[Côn Đảo]] cùng với [[Nguyễn An Ninh]], [[Phan Văn Hùm]], Trần Văn Thạch, [[Hồ Hữu Tường]]…
36

lần sửa đổi