Khác biệt giữa các bản “Thể loại:Nhân vật trong ngành phát triển trò chơi máy tính”

Trang mới: “{{Commons category|People associated with the video game industry}} Thể loại:Nghệ sĩ thị giác Thể loại:Nhân vật trong ngành phát triển…”
(Trang mới: “{{Commons category|People associated with the video game industry}} Thể loại:Nghệ sĩ thị giác Thể loại:Nhân vật trong ngành phát triển…”)
(Không có sự khác biệt)
Người dùng vô danh