Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

không có tóm lược sửa đổi
| tên đầy đủ =
| kiểu tên đầy đủ = Tên thật
| miếu hiệu = [[Bắc Tề Cao Tổ]] (高祖)
| niên hiệu =
| thời gian của niên hiệu =
| tước hiệu =
| thụy hiệu = [[Bắc Tề Thần Vũ Hoàng Đế]]
| hoàng tộc = [[Bắc Tề]]
| vợ = [[Lâu Chiêu Quân]]
60

lần sửa đổi