Khác biệt giữa các bản “Cao Hoan”

không có tóm lược sửa đổi
| hoàng tộc = [[Bắc Tề]]
| vợ = [[Lâu Chiêu Quân]]
| con cái = [[Cao Trừng]]<br>[[Bắc Tề Văn Tuyên Đế|Cao Dương]]<br>[[Bắc Tề Hiếu Chiêu Đế|Cao Diễn]]<br>[[Bắc Tề Vũ Thành Đế|Cao Đam]]
| kiểu hoàng tộc = Triều đại
| cha = Cao Thụ
60

lần sửa đổi