Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
chính tả, replaced: trng → trong
<big>2. Chính sách tổng hợp</big>
 
- Là tổng hợp các văn bản có tính chính sách của nhà nước trong lĩnh vực cụ thể trngtrong một giai đoạn nào đó.<br />
<big>
3. Các loại chính sách phân theo độ dài của thời gian</big>