Mở trình đơn chính

Các thay đổi

* [[Hoa Kỳ]] 6.100.000
 
== Phân loại khẩu ẩmâm (Bản đồ khẩu âm cách) ==
[[Tập tin:Deutsche Mundarten seit 1945.png|nhỏ|phải|350px|Bản đồ khẩu âm sau năm [[1945]]]]
 
Người dùng vô danh