Khác biệt giữa các bản “Kinh tế học quốc tế”

n
 
===Trường hợp ngoại lệ của quy luật [[lợi thế so sánh]]===
*Có một trường hợp ngoại lệ (không phổ biến) đối với ''quy luật về lợi thế so sánh'' xẩyxảy ra khi bất lợi thế tuyệt đối của một quốc gia như nhau trong cả hai hàng hóa; Ví dụ, nếu một giờ lao động sản xuất được 3 dạ lúa mỳ tại Anh, hao phí lao động tại Anh gấp đôi trong cả hai hàng hóa so với Hoa Kỳ. Khi đó, cả Hoa Kỳ và Anh đều không có lợi thế so sánh, do vậy ''không có thặng dư từ thương mại''. Lý do là Hoa Kỳ chỉ trao đổi khi có thể bỏ ra 6 dạ lúa mỳ để lấy hơn 4 thước vải. Nhưng Anh chỉ trao đổi khi có thể bỏ ra ít hơn 4 thước vải để lấy 6 dạ lúa mỳ, vì tại Anh giờ đây hai giờ lao động có thể sản xuất được 6 dạ lúa mỳ.
*Vì vậy, trong trường hợp này, quy luật về lợi thế so sánh, được phát biểu như sau: ''Thậm chí một quốc gia không có lợi thế tuyệt đối so sánh với quốc gia kia trong sản xuất cả hai hàng hóa, vẫn có thể thu được thặng dư từ thương mại trừ khi bất lợi tuyệt đối cùng một tỷ lệ trong sản xuất cả hai hàng hóa''.
===[[Lợi thế so sánh]] với sự tham gia của tiền tệ===