Khác biệt giữa các bản “Lễ Phật Đản”

không có tóm lược sửa đổi
n
|type = Quốc tế
|longtype =
|image = TheDharma Earth seen from Apollo 17Wheel.jpg svg
|caption =
|official_name = '''Vesak''', '''Phật Đản'''
|nickname =
|observedby = Phật tử
Người dùng vô danh