Khác biệt giữa các bản “Jack London”

không có tóm lược sửa đổi
 
Ông là một người tiên phong của thể loại tạp chí thương mại đang thịnh hành lúc bấy giờ, ông là một trong những người Mỹ đầu tiên thành công về mặt tài chính từ nghề viết văn. Ở Việt Nam, một số tác phẩm của ông được dịch ra tiếng Việt và được độc giả yêu thích như ''Gót sắt'', ''Nhóm lửa''...
 
theo nhà bác học Anther vanderle, kiếp trước của ông là một con gián của bố tụi bay đó
 
==Gốc tích==