Khác biệt giữa các bản “Lễ Phật Đản”

|2018|| || || ||29 tháng 5 2562 PL || || || || || ||
|-
|2017||10 tháng 5 2560PL|| || ||10 tháng 5 2561 PL || || ||11 tháng 5 2561th PL || ||3 tháng 5 ||10 tháng 5
|-
|2016||20 tháng 5 2559PL|| || ||21 tháng 5 2560 PL || 21 tháng 5|| ||22 tháng 5 2560th PL || ||14 tháng 5 || ||21 tháng 5
|-
!2015||1 tháng 6 2558PL||1 tháng 6||1 tháng 6 2558PL||2 tháng 5 2559 PL||3 tháng 5 2559 PL||3 tháng 5|||2 tháng 6 2559 PL ||4 tháng 5|||25 tháng 5||3 tháng 5
Người dùng vô danh