Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
'''Tỷ trọng (density)''' là tỷ số giữa [[khối lượng riêng]] của một chất so với khối lượng riêng của chất đối chứng, thường là [[nước]].
 
Tỷ trọng (RD) được tính như sau:
43.964

lần sửa đổi