Khác biệt giữa các bản “Tỉ trọng”

không có tóm lược sửa đổi
'''Tỷ trọng (density)''' là tỷ số giữa [[khối lượng riêng]] của một chất so với khối lượng riêng của chất đối chứng, thường là [[nước]].
 
Tỷ trọng (RD) được tính như sau: