Khác biệt giữa các bản “Luật tư”

n
AlphamaEditor, General Fixes
n (AlphamaEditor, General Fixes)
'''Luật tư''' ({{lang-de|Privatrecht}}) là một phần của [[Hệ thống pháp luật trên thế giới|Hệ thống pháp luật]] [[Hệ thống luật châu Âu lục địa|Dân luật]], luật liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân, hay đến lợi ích của các cá nhân, chả hạn như luật về [[hợp đồng]].<ref name="Mattei">{{citechú thích web|url=http://www.common-core.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=34 |title=The Project - Delivered at the first general meeting on Julyngày 6, tháng 7 năm 1995 - The Trento Common Core Project |last=Mattei |first=Ugo|author2=Bussani, Mauro |date=ngày 18 Maytháng 5 năm 2010|work=The Common Core of European Private Law|publisher=Common Core Organizing Secretariat, [[The International University College of Turin]] |accessdate=ngày 8 Septembertháng 9 năm 2011|location=Turin, Italy}}</ref> Nó khác biệt với [[luật công]] (Öffentlichen Recht) (bao gồm cả luật hình sự), mà liên quan đến đến lợi ích của nhà nước và lợi ích công cộng, hoặc quan hệ có tính thứ bậc (không bình đẳng) giữa nhà nước và công dân<ref name="nmt1">{{citechú thích web|url=http://tuanhsl.blogspot.de/2012/12/phan-inh-ranh-gioi-giua-luat-cong-va.html|title=PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI GIỮA LUẬT CÔNG VÀ LUẬT TƯ Ở ĐỨC: LỊCH SỬ, TRANH LUẬN VÀ GỢI MỞ |last=Nguyễn |first=Minh Tuấn|author2=|date=31 tháng 12 năm 2012|work=|publisher=|accessdate=}}</ref>. Nói tổng quát, luật tư liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân, hoặc cá nhân và nhà nước trong quan hệ bình đẳng, còn luật công thì dính líu tới quan hệ giữa nhà nước và dân chúng nói chung.
 
'''Luật tư''' ({{lang-de|Privatrecht}}) là một phần của [[Hệ thống pháp luật trên thế giới|Hệ thống pháp luật]] [[Hệ thống luật châu Âu lục địa|Dân luật]], luật liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân, hay đến lợi ích của các cá nhân, chả hạn như luật về [[hợp đồng]].<ref name="Mattei">{{cite web|url=http://www.common-core.org/index.php?option=com_content&view=article&id=46&Itemid=34 |title=The Project - Delivered at the first general meeting on July 6, 1995 - The Trento Common Core Project |last=Mattei |first=Ugo|author2=Bussani, Mauro |date=18 May 2010|work=The Common Core of European Private Law|publisher=Common Core Organizing Secretariat, [[The International University College of Turin]] |accessdate=8 September 2011|location=Turin, Italy}}</ref> Nó khác biệt với [[luật công]] (Öffentlichen Recht) (bao gồm cả luật hình sự), mà liên quan đến đến lợi ích của nhà nước và lợi ích công cộng, hoặc quan hệ có tính thứ bậc (không bình đẳng) giữa nhà nước và công dân<ref name="nmt1">{{cite web|url=http://tuanhsl.blogspot.de/2012/12/phan-inh-ranh-gioi-giua-luat-cong-va.html|title=PHÂN ĐỊNH RANH GIỚI GIỮA LUẬT CÔNG VÀ LUẬT TƯ Ở ĐỨC: LỊCH SỬ, TRANH LUẬN VÀ GỢI MỞ |last=Nguyễn |first=Minh Tuấn|author2=|date=31 tháng 12 năm 2012|work=|publisher=|accessdate=}}</ref>. Nói tổng quát, luật tư liên quan đến quan hệ giữa các cá nhân, hoặc cá nhân và nhà nước trong quan hệ bình đẳng, còn luật công thì dính líu tới quan hệ giữa nhà nước và dân chúng nói chung.
 
Sự phân biệt giữa luật công và luật tư đã bắt nguồn từ [[luật La Mã]]. Nó đã được các quốc gia theo Dân luật ứng dụng vào đầu thế kỷ 19, và từ đó lan dần sang luật pháp các nước theo [[thông luật]].
– Luật lao động,
– Luật bảo hiểm tư nhân.
 
===So sánh với luật công===
Những lĩnh vực pháp luật thuộc luật công được hiểu theo hai nghĩa<ref name="nmt1"/>:
– Nghĩa hẹp, luật công chỉ bao gồm luật nhà nước và luật hành chính.
 
– Nghĩa rộng, luật công còn bao gồm cả Luật hình sự, Luật tố tụng (bao gồm luật tố tụng hình sự và tố tụng dân sự, Luật thuế, Luật quốc tế và Luật liên minh Châu Âu).
 
== Chú thích ==
{{tham khảo}}
<references />
 
[[Thể loại:Luật pháp]]