Khác biệt giữa các bản “Bộ Vẹt”

không có tóm lược sửa đổi
n (Thay thế ‘(?mi)\{\{(Liên kết bài chất lượng tốt|Link GA)\|.+?\}\}\n?’ bằng ‘’.: deprecated template)
 
Vẹt, cùng với [[họ Quạ|quạ, giẻ cùi và chim ác]] là những loài chim thông minh nhất, và một số loài vẹt có khả năng bắt chước [[tiếng người]].
==Hệ thống phân loại==
'''Liên họ [[Strigopoidea]]''': Vẹt New Zealand.
* Họ [[Nestoridae]]: 2 chi có 2 loài còn sinh tồn và nhiều loài tuyệt chủng.
* Họ [[Strigopidae]]: không biết bay.
'''Liên họ [[Cacatuoidea]]'''
* Họ [[Cacatuidae]]
** Phân họ [[Nymphicinae]]: 1 chi đơn loài.
** Phân họ [[Calyptorhynchus|Calyptorhynchinae]]
** Phân họ [[Cacatuinae]]
*** Tông [[Microglossini]]: 1 chi đơn loài.
*** Tông [[Cacatuini]]: 4 chi gồm các loài màu trắng, hồng và xám.
'''Liên họ [[Psittacoidea]]''': vẹt.
* Họ [[Psittacidae]]
** Phân họ [[Psittacinae]]: hai chi vẹt châu Phi, ''[[Psittacus]]'' và ''[[Poicephalus]]''
** Phân họ [[Arinae]]
*** Tông [[Arini]]: 15 chi
*** Tông [[Androglossini]]: 7 chi
*** ''Incertae sedis'': 10 chi
* Họ [[Psittrichasiidae]]
** Phân họ [[Psittrichasinae]]: 1 loài
** Phân họ [[Coracopsinae]]: 1 chi.
* Họ [[Psittaculidae]]
** Phân họ [[Platycercinae]]
*** Tông [[Pezoporini]]
*** Tông [[Platycercini]]
** Phân họ [[Psittacellinae]]: 1 chi
** Phân họ [[Loriinae]]
*** Tông [[Loriini]]
*** Tông [[Melopsittacini]]: 1 chi đơn loài
*** Tông [[Cyclopsittini]]
** Phân họ [[Agapornithinae]]: 3 chi
** Phân họ [[Psittaculinae]]
*** Tông [[Polytelini]]: 3chi
*** Tông [[Psittaculini]]
*** Tông [[Micropsittini]]
 
== Chú thích ==
{{Tham khảo}}