Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Tính cách”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
*Đua đòi
*Đố kị, ganh ghét
*Vô ơn: phủ nhận những điều mà người khác đã từng giúp mình bằng cách đi bêu xấu họ
 
 
Người dùng vô danh