Khác biệt giữa các bản “Số trung vị”

n
từ lặp, replaced: số số → số
n (Alphama Tool, General fixes)
n (từ lặp, replaced: số số → số)
Trong [[lý thuyết xác suất]] và [[khoa học Thống kê|thống kê]], '''số trung vị''' ([[tiếng Anh]]: ''median'') là một số tách giữa nửa lớn hơn và nửa bé hơn của một mẫu, một quần thể, hay một [[phân phối xác suất|phân bố xác suất]]. Nó là giá trị giữa trong một phân bố, mà số số nằm trên hay dưới con số đó là bằng nhau. Điều đó có nghĩa rằng 1/2 quần thể sẽ có các giá trị nhỏ hơn hay bằng số trung vị, và một nửa quần thể sẽ có giá trị bằng hoặc lớn hơn số trung vị.
số các số nằm trên hay dưới con số đó là bằng nhau. Điều đó có nghĩa rằng 1/2 quần thể sẽ có các giá trị nhỏ hơn hay bằng số trung vị, và một nửa quần thể sẽ có giá trị bằng hoặc lớn hơn số trung vị.
 
Để tìm ''số trung vị'' của một danh sách hữu hạn các số, ta xếp tăng dần tất cả các quan sát, rồi lấy giá trị nằm giữa danh sách. Nếu số quan sát là số chẵn, người ta thường lấy [[số bình quân|trung bình]] của hai giá trị nằm giữa.
 
== Cách giải thích dễ hiểu ==
:<math>P(X\leq m)=P(X\geq m)=\int_{-\infty}^m dF(x)</math>
 
trong đó sử dụng [[tích phân Riemann-Stieltjes]]. Với một phân bố liên tục tuyệt đối với [[hàm mật độ xác suất]] ''f'', ta có
 
:<math>P(X\leq m)=P(X\geq m)=\int_{-\infty}^m f(x)\, dx=0.5.</math>
{{tham khảo}}
== Liên kết ngoài ==
 
* [http://www.statcan.gc.ca/edu/power-pouvoir/ch11/median-mediane/5214872-eng.htm Tính trung vị]
 
* [http://www.mathschallenge.net/index.php?section=problems&show=true&titleid=average_problem Một bài toán về giá trị trung bình, trung vị, và mode.]
 
* [http://mathworld.wolfram.com/StatisticalMedian.html mathworld: trung vị thống kê]