Khác biệt giữa các bản “Hồ tiêu”

*[http://www.duoclieu.org/2012/02/ho-tieu-piper-nigrum-l-ho-ho-tieu.html HỒ TIÊU-Piper nigrum L., họ Hồ tiêu – Piperaceae]
*[http://www.duoclieu.org/2011/12/ho-tieu-qua-piper-nigrum.html HỒ TIÊU (Quả) Fructus Piperis nigri]
*[http://chuse24h.com/ Báo điện tử Chuse24h] - [http://chuse24h.com/ Chuse24h.com]
{{cookbook|Pepper}}
Tiếng Anh:
Người dùng vô danh