Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiện nhượng”

Không có tóm lược sửa đổi
Trong chế độ Thiện nhượng, vị quân chủ đương nhiệm sẽ chủ động nhường ngôi cho người khác khi mình còn sống, với hình thức cao nhất là họ tự nguyện tiến hành chuyển giao quyền lực cho người hiền, hình thức này khác với Kế vị ở chỗ người tiếp nhiệm sẽ tự động thế chỗ người tiền nhiệm đã qua đời. Tuy hầu hết những trường hợp Thiện nhượng trong lịch sử đều miễn cưỡng, nhưng vẫn là hình thức thay ngôi trong hòa bình vì nó được thực hiện từ người đang tại vị, trái với Phế truất là tình huống đổi chủ bởi những nhân vật nắm giữ thực quyền khống chế triều chính áp đặt hoặc do kẻ khác dùng vũ lực tạo ra. Thiện nhượng gồm Nội thiện và Ngoại thiện:
{{Xem thêm|Danh sách những cuộc nhường ngôi trong lịch sử Nhật Bản}}
'''Nội thiện''' là nhường ngôi cho người trong họ, có bốn nguyên nhân:
'''Nội thiện''' là nhường ngôi cho người trong họ, có bốn nguyên nhân: [[Thiên tử]] thất thế buộc phải thoái vị, thiên tử mất khả năng cai trị nên từ nhiệm, thiên tử chán ghét trần tục mà xuất gia hoặc lui về hậu cung, thiên tử chọn đó làm giải pháp quyền biến do hoàn cảnh đặc biệt. Thông thường, vị quân chủ từ nhiệm được tôn làm [[Thái thượng hoàng]] (hoặc [[Thái thượng vương]]). Khi Thái thượng hoàng vẫn còn mà vị quân chủ đương nhiệm tiếp tục nhường ngôi cho người khác, thì Thái thượng hoàng được tôn là [[Vô thượng hoàng]].
#Bị thất thế buộc phải thoái vị
#Mất khả năng cai trị nên từ nhiệm
#Chán ghét trần tục xuất gia hoặc lui về hậu cung
#Giải pháp quyền biến do hoàn cảnh đặc biệt
'''Nội thiện''' là nhường ngôi cho người trong họ, có bốn nguyên nhân: [[Thiên tử]] thất thế buộc phải thoái vị, thiên tử mất khả năng cai trị nên từ nhiệm, thiên tử chán ghét trần tục mà xuất gia hoặc lui về hậu cung, thiên tử chọn đó làm giải pháp quyền biến do hoàn cảnh đặc biệt. Thông thường, vị quân chủ từ nhiệm được tôn làm [[Thái thượng hoàng]] (hoặc [[Thái thượng vương]]). Khi Thái thượng hoàng vẫn còn mà vị quân chủ đương nhiệm tiếp tục nhường ngôi cho người khác, thì Thái thượng hoàng được tôn là [[Vô thượng hoàng]].
{{Xem thêm|Danh sách những cuộc nhường ngôi trong lịch sử Việt Nam}}
'''Ngoại thiện''' là nhường ngôi cho người khác họ, nhưng nó chỉ tồn tại trên danh nghĩa được che đậy bởi các quyền thần, người ta sử dụng để hợp lý hóa việc kế thừa ngôi vị theo truyền thống Nho giáo. Do đó, khi vị quân chủ bị bức phải nhường ngôi cho người ngoài dòng tộc, họ đều bị giáng xuống tước vị thấp hơn, hoặc bị quản thúc, bị lưu đày, thậm chí bị bức tử. Thư tịch cổ dùng chữ "soán" (篡) để ám chỉ hành động nhường ngôi đi kèm với sự diệt vong của một triều đại thay cho thuật ngữ Thiện nhượng.