Khác biệt giữa các bản “Diễm Liên”

|-
| 20 || LK Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên (Từ Công Phụng), Tiếng Dương Cầm (Văn Phụng) || Nguyên Khang || ASIA 60 || 2008
|-
| 21 || Không Bao Giờ Ngăn Cách (Trần Thiện Thanh) || Châu Tuấn, Bích Vân, Y Phương || ASIA 61 || 2009
|-
| 22 || Trời Chưa Muốn Sáng (Trần Thiện Thanh) || Nguyên Khang || ASIA 61 || 2009
|-
| 23 || Khóc Mẹ Đêm Mưa (Anh Bằng) || Gia Huy || ASIA 62 || 2009
|-
| 24 || Ngày Tân Hôn || solo || ASIA 63 || 2009
|-
| 25 || Casablanca || solo || ASIA 64 || 2009
|-
| 26 || Hài kịch: Chú Tư Cầu || Quang Minh, Hồng Đào, Y Phụng, Lê Anh Quân, Jonathan || ASIA 65 || 2010
|-
| 27 || Vũng Lầy Của Chúng Ta (Lê Uyên Phương) || Nguyên Khang || ASIA 65 || 2010
|-
| 28 || Lệ Đá (Trần Trịnh, Hà Huyền Chi) || Nguyên Khang || ASIA 66 || 2010
|-
| 29 || Một Ngày Mùa Đông (Bảo Chấn) || solo || ASIA Noel, Noel, Noel || 2010
|}