Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sóng xung kích”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Các sóng xung kích không mang tính chất cộng, tức là trạng thái nhiệt động của môi trường xuất hiện sau một sóng xung kích không thể nhận được bằng cách tổng hợp hai sóng xung kích có cường độ yếu hơn.
 
=== Nguồn gốc của sóng xung kích ===
 
== Cấu trúc vi mô của sóng xung kích ==
Người dùng vô danh