Khác biệt giữa các bản “Sóng sin”

n
chính tả, replaced: giao động → dao động (2)
n (Alphama Tool, General fixes)
n (chính tả, replaced: giao động → dao động (2))
y(t) = A. sin (ω t + φ)
 
* A: Biên độ giaodao động
* ω: Tần số góc. Số giaodao động thực hiện được trên 1 đơn vị thời gian (rad/s)
* φ: Pha ban đầu.
* Sóng sin là loại sóng cơ bản nhất và được ứng dụng nhiều trong thực tế như vật lý, toán học, kỹ thuật, xử lý tín hiệu,... Sóng sin cũng là trường hợp đặc biệt quan trọng nhất của sóng tuần hoàn. Thật vậy, nhiều nhà khoa học và kĩ sư sẽ khó chịu với việc định nghĩa một dạng sóng như âm thanh "ah" là có tần số và bước sóng rõ ràng, vì họ xem chỉ có các sóng sin là thí dụ thuần túy có một tần số và bước sóng nhất định. Theo ý nghĩa này, các sóng sin là những viên gạch cấu trúc cơ bản, thuần khiết của mọi sóng.