Khác biệt giữa bản sửa đổi của “C4H4O2”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
{{molFormDisambig|DISPLAYTITLE:C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>24</sub>}}
Công thức hóa học '''C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>''' (phân tử gam 116.07 g/mol) có thể là các chất sau:
* [[Chất độc da cam]] [[Dioxin]]
* [[Fumaric acid]]
{{molFormDisambig|C<sub>4</sub>H<sub>4</sub>O<sub>2</sub>}}
239

lần sửa đổi