Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Valencia”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
divisions = 16|
neighborhoods = 70|
mayor = [[Joan Ribó i Canut]]|
political_party = Compromís|
political_party_link = |
78

lần sửa đổi