Khác biệt giữa các bản “Chuỗi phản ứng Bowen”

ref
n (Robot: Sửa đổi hướng)
(ref)
'''Chuỗi phản ứng Bowen''' là công trình của nhà thạch học [[Norman L. Bowen]]<ref name="bowen">{{cite doi|10.1098/rsbm.1957.0002|noedit}}</ref>, theo đó ông đã giải thích tại sao một số loại [[khoáng vật]] có xu hướng được tìm thấy cùng nhau trong khi các khoáng vật khác hầu như không bao giờ đi cùng với nhau. Ông thực hiện một số thí nghiệm vào những năm đầu của thể kỷ 20 bằng bột đá được nung đến khi tan chảy, và sau đó làm lạnh theo các cấp nhiệt độ cho trước để theo dõi sự hình thành các [[khoáng vật tạo đá]]. Ông lặp đi lặp lại quá trình này nhiều lần ở các mức nhiệt độ khác nhau và các kết quả thu được giúp ông xác lặp một chuỗi các phản ứng mà cho đến ngày nay nó vẫn được chấp nhận để giải thích quá trình kết tinh khoáng vật từ khối [[macma]] nguội dần. Theo công trình của Bowen, từ các khoáng vật có mặt trong đá có thể suy ra các điều kiện để hình thành các khoáng vật đó.<ref>Klein, Cornelis and Cornelius S. Hurlbut, Jr., ''Manual of Mineralogy,'' Wiley, 20th ed. 1985, p. 476 ISBN 0-471-80580-7</ref>
 
== Mô tả ==