Khác biệt giữa các bản “An toàn và vệ sinh lao động”

n
không có tóm lược sửa đổi
n (Doãn Hiệu đã đổi Bảo hộ lao động thành An toàn và vệ sinh lao động: phổ biến hơn)
n
{{cần biên tập}}
{{chú thích trong bài}}
'''An toàn và vệ sinh lao động''', trước còn gọi là '''Bảo hộ lao động''', là tổng hợp tất cả các hoạt động trên các mặt [[luật pháp]], tổ chức, hành chính, [[kinh tế]], [[xã hội]], [[khoa học kỹ thuật]]... nhằm mục đích cải thiện điều kiện lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, đảm bảo an toàn sức khoẻ cho người lao động.
 
Bảo hộ lao động là một môn khoa học về an toàn và vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ (tức là các mặt về an toàn và vệ sinh môi trường lao động). Cụ thể, bảo hộ lao động nghiên cứu nguyên nhân và tìm các giải pháp phòng ngừa: tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố gây độc hại trong lao động, sự cố cháy nổ trong sản xuất; đồng thời tìm giải pháp đảo bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động.<ref>Cuốn ''Kỹ thuật an toàn và vệ sinh lao động trong xây dựng'', của Nguyễn Bá Dũng-Nguyễn Đình Thám-Lê Văn Tin, nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, trang 7.</ref>