Khác biệt giữa các bản “Thập niên”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi qua ứng dụng di động
 
== Ngữ nghĩa ==
''Niên'' có nghĩa là "năm"; ''thập niên'' nghĩa là "mười năm". Các tự/từ điển như ''Khang Hy'', ''Từ Hải'', ''Học sinh cổ Hán ngữ từ điển'', ''Cổ Hán ngữ thường dụng tự tự điển'' đều giải thích ''kỷ'' (Hán tự: 紀) là đơn vị thời gian bằng 12 năm, như vậy ''thập kỷ'' thực ra nghĩa là 120 năm.
 
== Xem thêm ==
5

lần sửa đổi