Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ kim loại”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<center><math> [\mathrm{Fe}/\mathrm{H}] = \log_{10}{\left(\frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)_\mathrm{star}} - \log_{10}{\left(\frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)_\mathrm{sun}} </math></center>
 
trong đó <math>N_{\mathrm{Fe}}</math> và <math>N_{\mathrm{H}}</math> là số lượng nguyên tử sắt và hiđrô trên một đơn vị thể tích nhất định nào đó.
 
==Tham khảo==
14

lần sửa đổi