Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Độ kim loại”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
<center><math> [\mathrm{Fe}/\mathrm{H}] = \log_{10}{\left(\frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)_\mathrm{star}} - \log_{10}{\left(\frac{N_{\mathrm{Fe}}}{N_{\mathrm{H}}}\right)_\mathrm{sun}} </math></center>
 
trong đó <math>N_{\mathrm{Fe}}</math> và <math>N_{\mathrm{H}}</math> là số lượng nguyên tử [[sắt]] và hiđrô trên một đơn vị thể tích nhất định nào đó.
 
Bởi công thức này, các ngôi sao với độ kim loại cao hơn mặt trời có một giá trị lôgarit dương, trong khi các ngôi sao có độ kim loại thấp hơn mặt trời có một giá trị lôgarit âm. Lôgarit vốn dựa trên [[lũy thừa]] của 10, cho nên sao với [Fe/H] giá trị 1 có độ kim loại cao gấp mười lần mặt trời (10<sup>1</sup>). Ngược lại, những sao với [Fe/H] giá trị -1 có độ kim loại bằng một phần mười mặt trời (10<sup>-1</sup>), và những sao với [Fe/H] giá trị -2 có độ kim loại bằng một phần trăm mặt trời (10<sup>-2 </sup>), vân vân. <ref name = "Martin" />
 
==Tham khảo==
14

lần sửa đổi