Khác biệt giữa các bản “Thạch Trung”

n (clean up, General fixes using AWB)
Dân số trên 9.000 người, trong đó có trên 2/3 dân số theo [[thiên Chúa giáo|đạo Thiên chúa]].<br />
Xã có 8 xóm giáo toàn tòng. <br />
Cơ sở tôn giáo: xã có 2 xứ đạo là xứ Chân Thành và [[Hạt Văn Hạnh|xứ Văn Hạnh]], 1 dòng mến thánh giá, có 2 họ là họ Hạnh Tiến và họ Hạnh Đức.
 
==Hành chính==
64

lần sửa đổi