Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Floris van Vollenhoven”

Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia | tên = Hoàng tử Floris | tước vị = Hoàng tử của Orange-Nassau, van Vollenhoven | tên đầy đủ = Floris Fre…”
(Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia | tên = Hoàng tử Floris | tước vị = Hoàng tử của Orange-Nassau, van Vollenhoven | tên đầy đủ = Floris Fre…”)
(Không có sự khác biệt)