Khác biệt giữa các bản “Hoàng tử Floris của Orange-Nassau, van Vollenhoven”

Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia | tên = Hoàng tử Floris | tước vị = Hoàng tử của Orange-Nassau, van Vollenhoven | tên đầy đủ = Floris Fre…”
(Trang mới: “{{Thông tin nhân vật hoàng gia | tên = Hoàng tử Floris | tước vị = Hoàng tử của Orange-Nassau, van Vollenhoven | tên đầy đủ = Floris Fre…”)
(Không có sự khác biệt)