Khác biệt giữa các bản “13 tháng 7”

n
== Sự kiện ==
* [[884]] - [[Loạn Hoàng Sào|Cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào]] kết thúc khi thủ lĩnh [[Hoàng Sào]] bị sát hại (hoặc tự sát), thủ cấp của ông được đưa đến chỗ quân [[nhà Đường|Đường]], tức ngày Bính Ngọ (17) tháng 6 năm Giáp Thìn.
* [[1402]] – Quân của Yên vương [[Minh Thành Tổ|Chu Lệ]] tiến vào kinh sư [[Nam Kinh|Ứng Thiên phủ]] của [[triều Minh]], kết thúc triều đại của [[Minh Huệ Đế|Kiến Văn Đế]] ''(hình)''.
* [[1787]] - [[Quốc hội Lục địa]] Hoa Kỳ ban hành Sắc lệnh Tây Bắc nhằm thiết lập chính quyền cai quản tại [[Lãnh thổ Tây Bắc]].
* [[1866]] – [[Chiến tranh Áo-Phổ]]: Quân [[Vương quốc Phổ|Phổ]] giành chiến thắng trước quân [[Đại công quốc Hesse|Hesse]] trong [[trận Laufach-Frohnhofen]].