Khác biệt giữa các bản “Tiếng Phạn”

Hồng Phúc
(Hong phuc)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Hồng Phúc)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{1000 bài nguồn gốc}}
{{Tóm tắt về ngôn ngữ |
name = TiếngHồng Phạn |Phúc
nativename = संस्कृतम् |
familycolor = lawngreen |
Người dùng vô danh