Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Thiết bị gia dụng”

n
Đã khóa “Thiết bị gia dụng”: tránh lạm dụng quảng cáo ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:33, ngày 27 tháng 6 năm 2015 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành vi…
(Đã lùi lại sửa đổi QC của 14.169.178.168 (Thảo luận))
n (Đã khóa “Thiết bị gia dụng”: tránh lạm dụng quảng cáo ([Sửa đổi=Chỉ cho phép các thành viên tự động xác nhận] (hết hạn 03:33, ngày 27 tháng 6 năm 2015 (UTC)) [Di chuyển=Chỉ cho phép các thành vi…)