Khác biệt giữa các bản “Giáo phận Thái Bình”

không có tóm lược sửa đổi
|giám mục= [[Phêrô Nguyễn Văn Đệ]]
|giám quản=
|giám mục hết nhiệm= [[Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Sang]]
|tòa giám mục=[[Thái Bình]]
|nhà thờ chính tòa= [[Nhà thờ chính tòa Thái Bình| Nhà thờ Thánh Tâm Chúa Giêsu]]