Thyj

Gia nhập ngày 3 tháng 6 năm 2014
Đã lùi lại sửa đổi 20903641 của Thyj (Thảo luận)
(Đã lùi lại sửa đổi 20903641 của Thyj (Thảo luận))
[[file:Blue Screen of Death.png|left|800px]]
{{Babel|zh|th|en-1|ja-1|th|vi-0|zh-wenyan-2}}
 
[[en:User:Thyj]]
[[ja:User:Thyj]]
[[km:User:Thyj]]
[[th:User:Thyj]]
[[zh:User:Thyj]]
[[zh-classical:User:Thyj]]
[[zh-yue:User:Thyj]]
14

lần sửa đổi