Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giả lồi”

không có tóm lược sửa đổi
n (AlphamaEditor, General Fixes)
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Nếu ''G'' không có biên ''C''² thì dữ kiện sẽ trở nên dễ hiểu hơn.
 
'''Mệnh đề 1:''' ''Nếu G giả lồi, nó sẽ có biên, các miền giả lồi [[Levi]] mạnh <math>G_k\subset G</math> với biên C<supmath>C^\infty</supmath> ([[mịn]]) là compact trong G, thật vậy''
:<math>G=\bigcup_{i=1}^\infty G_k.</math>
Nó đúng vì một khi ''φ'' theo như định nghĩa giả lồi ta có thể thực sự tìm được hàm "cạn" của ''C''<sup>∞</supmath>C^\infty.
 
==Trường hợp ''n'' = 1==
Trên đường thẳng phức '''C'''&sup1;, mọi tập mở đều giả lồi. Khái niệm giả lồi thường được sử dụng trong không gian phức có số chiều (hiển nhiên là nguyên dương) lớn hơn 1.
79

lần sửa đổi