Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Giả lồi”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Mệnh đề 1:''' ''Nếu G giả lồi, nó sẽ có biên, các miền giả lồi [[Levi]] mạnh <math>G_k\subset G</math> với biên <math>C^\infty</math> ([[mịn]]) là compact trong G, thật vậy''
:<math>G=\bigcup_{i=1}^\infty G_k.</math>
Nó đúng vì một khi ''φ'' theo như định nghĩa giả lồi ta có thể thực sự tìm được hàm "cạn" của <math>C^\infty.</math>
 
==Trường hợp ''n'' = 1==
79

lần sửa đổi