Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Lưu Nghĩa Quý”

n (→‎Chú thích: AlphamaEditor, General Fixes)
 
==Dật sự==
Khi còn ở Kinh Châu, Nghĩa Quý từng tiến hành Đại sưu <ref>Đời xưa, Đại sưu là cuộc duyệt quân mỗi 5 năm do thiên tử hoặc chư hầu cử hành. VD: Tả truyện - [[Lỗ Chiêu công|(Lỗ) Chiêu công]] năm thứ 8: “Mùa thu, Đại sưu ở Hồng.” [[Đỗ Dự]] chú: “Đại sưu, là đếm quân thật (军实, nghĩa là binh khí), chọn xe, ngựa vậy.” Ở đây Lưu Nghĩa Quý tổ chức một cuộc vui quy mô chứ không hẳn là có ý định nghiêm túc</ref> ở Dĩnh, có một ông già nhà quê khoác áo cỏ tranh mà cày ruộng, bèn mệnh cho bộ hạ đuổi đi. Ông gia dừng cày, nói rằng: “Xưa Sở tử vui chơi, bị [[lệnh doãn]] chê trách; nay thời tiết mát mẻ, cần bắt đầu gieo hạt, một ngày không làm sẽ lỡ mất một mùa. Đại vương rong ruổi làm vui, xua đuổi laolão phu, trái với ýmong địnhmuốn khuyến nông của đại vươngvậy.” Nghĩa Quý dừng ngựa, nói: “Đây là người hiền.” Rồi ban cho ông già thức ăn. Ông già nói: “Ùy! Tha lỗi không nhận thức ăn đại vương ban cho. Tạm cho không mất thời gian cày cấy, thì lại mất thời gian thụ hưởng thức ăn đại vương ban cho, mà ông già này không thể mất đi chút thời gian nào. Thức ăn ấy đành không dám nhận vậy.” Nghĩa Quý hỏi tên, nhưng ông già không đáp mà bỏ đi.
 
==Tham khảo==
Người dùng vô danh