Hien712

Tham gia ngày 9 tháng 11 năm 2009
* [[Quentin Tarantino]]
* [[Jake Gyllenhaal]] (viết chính)
* [[Niels Bohr]]
* [[Danh sách các trận chung kết cúp châu Âu/Champions League]] (tạo lập)
* [[Danh sách các quốc gia không có lực lượng vũ trang]] (tạo lập)
* [[Danh sách các quốc gia không có lực lượng vũ trang]]
* [[Danh sách các trận chung kết cúp châu Âu/Champions League]]
* [[JakeNiels GyllenhaalBohr]]
{{col-begin}}
{{col-2}}
394

lần sửa đổi