Khác biệt giữa các bản “Đất ngập nước”

không có tóm lược sửa đổi
{{chính|Công ước Ramsar}}
Công ước Ramsar<ref>{{chú thích web | url = http://thuysanvietnam.com.vn/vung-dat-ngap-nuoc-o-con-dao-can-bao-ton-nghiem-ngat-article-6722.tsvn | tiêu đề = Vùng đất ngập nước ở Côn Đảo: Cần bảo tồn nghiêm ngặt | author = | ngày = | ngày truy cập = 2 tháng 7 năm 2014 | nơi xuất bản = | ngôn ngữ = }}</ref> là một công ước quốc tế về bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý và thích đáng các vùng đất ngập nước (ĐNN), với mục đích ngăn chặn quá trình xâm lấn ngày càng gia tăng vào các vùng ĐNN cũng như sự mất đi của chúng ở thời điểm hiện nay và trong tương lai; công nhận các chức năng sinh thái học nền tảng của các vùng ĐNN và các giá trị giải trí, khoa học, văn hóa và kinh tế của chúng. Hiện nay, hơn 2.000 vùng ĐNN có tầm quan trọng quốc tế được công nhận thành khu Ramsar, cần được bảo vệ đặc biệt với diện tích hơn 1,85 triệu km2, trong đó vùng ĐNN Côn Đảo đã được công nhận 7 tiêu chí trở thành khu Ramsar.
 
== Xem thêm ==
* [[Thực vật ngập mặn]]
* [[Đầm lầy]]
* [[Đồng lầy]]
* [[Bãi lầy]]
* [[Đất ngập nước gian triều]]
* [[Bãi lầy triều]]
 
== Hình ảnh ==
Tập tin:Mangrove trees in Everglades.JPG
</gallery>
 
== Xem thêm ==
* [[Đầm lầy]]
* [[Đồng lầy]]
* [[Bãi lầy]]
 
== Chú thích ==
12.211

lần sửa đổi