Be be nhat

Gia nhập ngày 21 tháng 12 năm 2012
 
== Sao ==
Do trình độ củ chuối nên không đóng góp được gì nhiều cho wikipedia, vậy mà vẫn chắt cchiuchiu được vài sao.
{| style="background-color: #fdffe7; border: 1px solid #fceb92;"
|rowspan="2" style="vertical-align: middle; padding: 5px;" | [[File:Copyeditor Barnstar Hires.png|100px]]