Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên”

bạn 117.6.64.175 (Thảo luận) là ai, không thích bị đề cử thì xóa mục của mình đi, sao xóa hết như thế?
(bạn 117.6.64.175 (Thảo luận) là ai, không thích bị đề cử thì xóa mục của mình đi, sao xóa hết như thế?)
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Beyoncetan]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Cheers!]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Damian Vo]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:DanGong]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:DangTungDuong]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Dora LVL]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Doãn Hiệu]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Quenhitran]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Quych]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Phương Huy]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:PhanAnh123]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Tnt1984]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Tran Xuan Hoa]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Tuanminh01]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:Én bạc]]===
====Phản đối====
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
 
===[[Thành viên:TT 1234]]===
====Ý kiến====
 
<!----------------------------------------
------------------------------------------>
--->
 
==Lưu trữ==
*[[Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên/Đề nghị thành công|Đề nghị thành công]]