Khác biệt giữa các bản “Wikipedia:Biểu quyết chọn bảo quản viên”

 
::Đề nghị các BQV dẹp bỏ đề cử đồng loạt hầm bà làng của một người không thèm ký tên. Cách đề cử này thiếu nghiêm túc, yêu cầu chọn lựa người có lý do chính đáng, không vì số tác vụ trong 1 tháng.--[[Đặc biệt:Đóng góp/117.6.64.175|117.6.64.175]] ([[Thảo luận Thành viên:117.6.64.175|thảo luận]]) 07:21, ngày 2 tháng 7 năm 2015 (UTC)
:::Thảo luận trên là của tôi đấy. Tôi quên kí tên. Sao lại nói tôi thiếu nghiêm túc? Tôi chỉ đề cử những người tích cực vào vị trí bqv, vì hiện nay chúng ta cần những bqv tích cực. Đó là tiêu chí duy nhất tôi biết, vì tôi là người mới vào wiki này. Tôi có nói những người ấy xứng đáng làm đâu? Xứng đáng hay không thì tôi để cộng đồng tự quyết. [[Thành viên:Be Khung Long|Be Khung Long]] ([[Thảo luận Thành viên:Be Khung Long|thảo luận]]) 08:28, ngày 2 tháng 7 năm 2015 (UTC)
 
===[[Thành viên:Newone]]===